Jakie informacje znajdują się w dowodzie rejestracyjnym?

24-07-2021 15:18

Dowód rejestracyjny jest dla pojazdu tym, czym dla nas dowód osobisty. W tym pierwszym zawarto jednak dużo więcej precyzyjnych informacji, m.in. dane dotyczące masy pojazdu.

Marka pojazdu, nazwisko właściciela - to tylko niektóre z zawartych w każdym dowodzie rejestracyjnym informacji. Tych jest jednak znacznie więcej, choć kryją się pod różnymi oznaczeniami. Właśnie ich znaczenie postaramy się wyjaśnić.

Najważniejszą pozycją jest oczywiście ta oznaczona literką „A”. W tej rubryce umieszczono numer rejestracyjny samochodu. Przed kilkoma laty pojawił się pomysł, by tablice rejestracyjne były przypisane do kierowcy i każde kolejne auto miało te same numery, później mówiło się o tym, by bez względu na miejsce zameldowania i gminę nie trzeba było zmieniać tablic. Ostatecznie tej koncepcji nie wcielono w życie. Numer rejestracyjny przy kupnie używanego auta pozostaje ten sam, jeśli pojazd pozostanie w tej samej gminie. Przy jej zmianie każdorazowo numer rejestracyjny będzie ulegał zmianie.

„B”, jak data pierwszej rejestracji

Kolejne oznaczenie to litera „B”. To data pierwszej rejestracji. Dla wielu ważniejsza niż data produkcji. Wskazuje bowiem, kiedy auto pierwszy razy wyjechało na drogi, pomijając czas, w którym samochód stał np. w dilerskim salonie.

W rubryce oznaczonej literą „C” figuruje nazwa lub nazwisko właściciela pojazdu. Warto podkreślić, że nie oznacza ona posiadacza dowodu rejestracyjnego. Bardzo często w miejscu tym wpisana jest nazwa banku udzielającego kredytu na zakup pojazdu lub firmy leasingowej. Nie oznacza to jednak, że bank czy leasingodawca korzysta z samochodu na co dzień.

Jest jeszcze jedna możliwość. W miejscu tym może pojawić się nazwisko współwłaściciela pojazdu. To często stosowane rozwiązanie, zwłaszcza przez młodszych kierowców. Wystarczy dopisać jako współwłaściciela ojca lub matkę z “czystą” historią ubezpieczeniową, by móc liczyć na zniżki w składkach na OC.

W rubryce tej oznaczone odpowiednimi cyframi powinny znaleźć się takie dane jak:

1.1 Nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego

1.2 PESEL, lub REGON

1.3 Adres posiadacza dowodu rejestracyjnego

2.1 Nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu

2.2 PESEL lub REGON

2.3 Adres właściciela pojazdu

Litera „D”, czyli wszystko o pojeździe

To właśnie z tej sekcji można wyciągnąć najwięcej danych dotyczących samego pojazdu. Oprócz marki i modelu auta można tu sprawdzić, czy auto jest np. w wersji kombi.

Szczególnie ciekawa dla znawców tematu jest pozycja „E”. To numer identyfikacyjny pojazdu, czyli VIN. Choć na pierwszy rzut oka to tylko długi zlepek cyfr i liter, to jednak zawarto w nim wiele cennych informacji. Przy odpowiednim wsparciu łatwych do odnalezienia w internecie informacji dowiemy się nawet, w jakim mieście auto zostało wyprodukowane i jaki ma kolor.

Natomiast litera „F” oznacza całkowitą maksymalną oraz dopuszczalną masę pojazdu. Wyrażona jest w kilogramach.

Dalej znajduje się masa własna pojazdu oznaczona literą „G” jest. Warto na nią zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z większym samochodem. Standardowe prawo jazdy kategorii „B” pozwala na kierowanie jedynie pojazdami ważącymi nie więcej niż 3500 kg.

Wreszcie docieramy do litery „H”. Bez wątpienia widnieje tu jakaś data. Co ona oznacza? To okres ważności dowodu rejestracyjnego. Niekiedy dokument wydawany jest bowiem na czas określony. Następnie pod literą „I” umieszczono dzień, miesiąc i rok wydania dokumentu.

„J” wskazuje zaś na kategorie pojazdu a „K” skrywa numer świadectwa homologacji. Litera „L” to w tym przypadku liczba osi.

„O.1” oraz „O.2” - obydwa oznaczenia odnoszą się do maksymalnej masy całkowitej przyczepy, która może być za pojazdem ciągnięta. W pierwszym przypadku mowa o przyczepie wyposażonej w hamulce, w drugim zaś o takiej bez własnych hamulców.

„P”, czyli to, co wszystkich kierowców interesuje najbardziej

„P.1” to podana w centymetrach sześciennych pojemność silnika. Już z niej można wywnioskować, czy do czynienia mamy z autem o sportowych ambicjach, czy raczej ze zwykłym, ale za to oszczędnym miejskim „wozidełkiem”. Jeśli jednak dla kogoś to zbyt mało, ustawodawca zadbał jeszcze o odpowiednie oznaczenie w pozycji „P.2”. W tej właśnie rubryce podaje się moc silnika wyrażoną w kilowatach. Przyzwyczajonym do koni mechanicznych kierowcom podpowiadamy, że 1 kW odpowiada 1,36 KM.

W komórce oznaczonej „P.3” podano też rodzaj paliwa, jakim samochód jest napędzany. Warto tu zajrzeć przed tankowaniem, jeśli auto, którym się poruszamy, jest np. z wypożyczalni. Lepiej nie pomylić etyliny z olejem napędowym. Niechybnie błąd ten doprowadziłby do poważnej awarii silnika.

„Q”, czyli informacja tylko dla motocyklistów

Pod literą tą umieszczono stosunek mocy do masy własnej pojazdu, w tym przypadku motocykla lub motoroweru. W przypadku samochodów osobowych rubryczka ta pozostaje niewypełniona.

Ostatnim oznaczeniem jest „S.1”, które oznacza liczbę miejsc siedzących w samochodzie. Warto tu zajrzeć, ponieważ w zależności od rodzaju homologacji ten sam model auta może być przeznaczony dla czterech lub pięciu osób. W przypadku autobusów pod symbolem „S.2” wskazuje się także dopuszczalną liczbę miejsc stojących.